Łk 1,26-38 : "W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł:"Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej:"Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowania nie będzie końca". Na to Maryja rzekła do anioła:"Jak to się stanie, skoro nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział:"Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej staroci syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego". Wtedy odszedł od Niej anioł."
Modlitwa za miasto
 

Czasem ludzie pytają – dlaczego modlitwa za miasto? A czasem zastanawiają się, co mogą ofiarować swojemu miastu?
Ofiaruj miejscu w którym mieszkasz swoją modlitwę. Miej tę śmiałość i proś Boga o wiele łask dla ludzi żyjących w twoim mieście.

Modlimy się za kościół, kapłanów, za rządzących naszym miastem, prezydenta, radnych, młodzież, nauczycieli, służbę zdrowia, policję, wymiar sprawiedliwości oraz za dzielnice i ulice miasta. Modlimy się za wszystkich bez względu na wyznanie czy narodowość. Prosimy o wszelkie dobro i Boże błogosławieństwo, aby ludziom żyło się godnie. Wierzymy, że modlitwą z mocą Ducha Świętego można zburzyć każde zło, które czai się w naszym mieście.

Raz w miesiącu wychodzimy na patrol modlitewny ulicami miasta. Zbieramy się w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 15.00 przy kościele Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

W jedności ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym w miesiącu marcu zapraszamy do modlitwy za miasto:
"Za wszystkich mieszkańców Pabianic i wszystkich którzy pracują w Pabianicach, abyśmy spotkali Jezusa osobiście".
Proponujemy codzienną modlitwę tajemnicą ''Nawiedzenie Św. Elżbiety'' lub inną dowolną modlitwę w tej intencji.