Łk 1,26-38 : "W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł:"Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej:"Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowania nie będzie końca". Na to Maryja rzekła do anioła:"Jak to się stanie, skoro nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział:"Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej staroci syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego". Wtedy odszedł od Niej anioł."
Prowadzona formacja we wspólnocie
 

Stałą formą formacji jest Seminarium Odnowy w Duchu Świętym prowadzone według podręcznika o. J. Kozłowskiego „Życie w Duchu Świętym” i 10 książek z serii „Żyć dobrą nowiną”
Obecnie zostały przeprowadzone w naszej grupie trzy seminaria.
- pierwsze które odbyło się po rekolekcjach o. Remigiusza Recława SJ z zespołem „Mocni w duchu”.
- drugie prowadzone według słowa bożego przygotowujące do spotkania z okazji V rocznicy śmierci o. Józefa Kozłowskiego.
- trzecie dla nowoprzybyłych do grupy i pozostałych chętnych.

Ogłoszonym roku Św. Pawła (2008/9) formację prowadziliśmy na podstawie Dziejów Apostolskich i listów Św. Pawła. Później formacje prowadziliśmy dalszymi listami Apostolskimi.

Od marca 2012 roku przez najbliższe trzy miesiące Wspólnota przechodzi formację treściami książki "Dekalog" o. Leona Knabit OSB.

Uczestniczymy w Szkole Animatora przy ośrodku Odnowy w Łodzi. Uczestniczymy w rekolekcjach ignacjańskich. Włączamy się do wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60.