Łk 1,26-38 : "W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł:"Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej:"Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowania nie będzie końca". Na to Maryja rzekła do anioła:"Jak to się stanie, skoro nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział:"Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej staroci syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego". Wtedy odszedł od Niej anioł."
Ogólne informacje o wspólnocie
 

Grupa Odnowy w Duchu Świętym Zwiastowanie, przy parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach istnieje od marca 1992 r. Początkowo było sześć czy siedem osób spotykało się regularnie co tydzień na spotkaniu modlitewnym.

W roku jubileuszu stulecia parafii, odbyły się rekolekcje prowadzone przez o. Remigiusza Recława z zespołem „Mocni w Duchu”. Po tych rekolekcja nastąpiła reaktywacja wspólnoty. Pierwsze spotkanie reaktywowanej wspólnoty nastąpiło 11 grudnia 2007 r.
Na to spotkanie otrzymaliśmy słowo: Iz 40, 1-11; Ps 96, 1-2,3 i 10ac, 11-12,33; Mt 18, 12-14.

Iz 40,1-11:
„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” - mówi wasz Bóg. „Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy”. Głos się rozlega: „Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana”. Głos się odzywa: „Wołaj!” – I rzekłem: Co mam wołać? – „Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki”. Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: „Oto wasz Bóg!” Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.

Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13:
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
dzień po dniu głoście Jego zbawienie!

Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,
Jego cuda – pośród wszystkich ludów!
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem,
Ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość

Niech się cieszy niebo i ziemia raduje,
niech huczy morze i to, co je napełnia;
niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się także radują wszystkie drzewa leśne

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
zgodnie ze swą prawdą – narody.

Mt 18,12-14:
Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych

Obecnie grupa liczy kilkadziesiąt osób, wśród których jest młodzież w wieku szkolnym, studenci, absolwenci wyższych uczelni, pracownicy naukowi i rodzice a nawet dziadkowie. Spotykamy się zawsze we wtorki na Mszy Św. O godz. 18.00 a następnie o godz. 18.45 na spotkaniu modlitewnym w sali. Natomiast w każdą środę w kościele jest – Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do godz. 19.30. W ostatnim czasie regularnie prowadzimy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym i współpracujemy z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, znajdującym się przy kościele oo. Jezuitów na ul. Sienkiewicza 60